maandag 13 mei 2013

Rotterdamse Kunstenaars Documentatie 1972-1980

Uniforme losbladige documentatie
Gedurende de jaren 1972-1980 en misschien ook er voor en er na, verzorgde de Rotterdamse Kunststichting een uniforme losbladige documentatie van in Rotterdam wonende, werkende, exposerende of opgeleide kunstenaars, meestal gerelateerd aan door de stichting georganiseerde, zowel individuele als groepsexposities in Rotterdam, in genoemde periode alleen in expositiezaal "de Doelen" en Kunstzaal Zuid. Deze documentatie van de deelnemende kunstenaars verscheen gedrukt op ongeveer A5 (2mm breder) formaat met een pasfoto en een lijst van exposities. Daarnaast was er apart documentatie over de tentoonstellingen zelf. Veel deelnemende kunstenaars ontvingen hun opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam, nu Willem de Kooning Academie. De oudste groepsexpositie met documentatie in mijn bezit lijkt die van "Rotterdamse tekenaars" uit april 1972 te zijn. De meeste documentatie betreft ook tekenaars. Geleidelijk vanaf mei 1972 wordt de actuele expositie op het documentatieblad van de kunstenaar onderaan apart vermeld en incidenteel vanaf november 1972, maar vaker wat later, zowel in de kolom van het jaar als onderaan. Maar dat is voor beide lang niet altijd het geval tot in 1975. In de loop van de tijd verandert de vormgeving enigszins, vanaf 1975 worden exposities altijd nu vetgedrukt onderaan nog eens weergegeven en vanaf 1976 gebruikt men verticale lijnen en wordt er voor een enkele kunstenaar een luxe vouwblad soms in een iets andere vormgeving uitgegeven. Alles wordt in deze periode steeds strakker georganiseerd.

Periode 1971-1972
Op de bladen van een deel van de individuele documentatie uit de jaren vanaf mogelijk 1971 tot midden 1972 is geen actuele expositie apart vermeld. Wat ook opvalt is dat er toen geregeld en tot uiterlijk eind 1972, prijzen en maten worden genoemd en soms opmerkingen als "niet te koop" Het blad is chronologisch opgesteld en ik zou kunnen veronderstellen dat de laatst vermelde expositieruimte, zijnde bijv. "de Doelen" of kunstzaal Zuid, maar ook het Lijnbaancentrum, het Trefcentrum of het Stedelijk Museum Schiedam dan mogelijk de expositie is n.a.w. de documentatie uitgegeven zou kunnen zijn. En indien er een particuliere ruimte als laatste expositieruimte wordt vermeld, zou dit mogelijk een gelijktijdige expositie elders geweest kunnen zijn. Het eerste klopt mogelijk, maar totaal genomen kan dit niet altijd kloppen, tenzij er intensieve samenwerking was met particuliere galeries ook buiten Rotterdam. Samengenomen werd de eerste documentatie uitgegeven vanwege een expositie met verkoop eind 1971 begin 1972, en handelt het mogelijk soms om de laatst genoemde, maar waarschijnlijker meestal om een als vanzelfsprekend niet met datum apart genoemde tentoonstelling. Een voorbeeld daarvan is, de tentoonstelling "Rotterdamse tekenaars" van april 1972, omdat ik daar een apart vel van heb compleet met bijbehorende schutbladen, die een omvangrijke documentatie suggereren. Het is toch niet geheel uitgesloten dat, er ook sprake was van documentatie los van een expositie. Verder kunnen er ook slordigheden bij de aanlevering, redactie of de drukkerij een rol spelen, die datering bemoeilijken. Dit alles is van belang voor mij voor de datering en archivering en behulpzaamheid naar eventuele onderzoekers toe. Een volledige lijst van alle tentoonstellingen en deelnemers zou duidelijkheid geven of een interview met (oud-) medewerkers van de Rotterdamse Kunststichting of een bezoek aan hun archief, maar ik denk dat ik zo toch een redelijke classificatie heb gegeven.

Herkomst
Deze documentatie is via mijn vader Henk Mooij in mijn bezit gekomen door verhuizing van mijn ouders naar een kleinere woning. In die jaren zeventig heeft mijn vader, die zelf keramist was deelgenomen aan tentoonstellingen en derhalve de losbladige documentatie ontvangen. Ik heb ze als kleine jongen al eens ingedeeld en in mappen gedaan op verzoek van mijn vader. Nu heb ik ze opnieuw gerubriceerd en ze nu gescand en openbaar gemaakt via PDF files.

De losbladige documentatie
Ik heb ze ingedeeld eerst naar techniek en daarbinnen alfabetisch op kunstenaarsnaam, doorgaans de familienaam.
1. tekenaars, grafici, schilders:
- An-Bu,
- Ca-Gu,
- Ha-Ku,
- Le-Ou,
- Pl-Ti,
- Ve-Zi
2. fotografen
3. beeldhouwers, houtkunstenaars en driedimensionaal werkenden
4. textielkunstenaars
5. keramisten
De kunstenaars zitten in de goede map, maar er zijn kunstenaars die in de loop van hun loopbaan verschillende technieken hebben gebruikt, zoals tekenkunst, houtsculptuur of keramiek. Ze zijn dan ingedeeld bij de techniek die ze volgens het documentatieblad dan actueel laten zien. Ze kunnen daarom met meerdere bladen bij meerdere technieken voorkomen, zoals het geval is bij Bert van Beek, John den Blanken, Willem Boon, Han Goan Lim, Will Rockx, Koos van Vlijmen en Guido de Waart, wier documentatie zowel bij de tekenaars als de beeldhouwers is te vinden. Ronald Bijlsma, Dora Dolz de Herman, Dies de Jonge en Jacob Zekveld zijn te vinden bij de tekenaars, Wim Smits en Eveline Visser bij de beeldhouwers, omdat de gegevens van dat moment dat aangeven. Alle documentatie is per persoon weer chronologisch geordend. Alleen van keramiste Janna Spil ontbreekt het blad met persoonlijke gegevens.

Overige documentatie
Hier vindt u de losse vellen van de exposities vanaf april 1972 en een appendix (moet nog samen worden gevoegd in één map-link) met vermelding van de deelnemende kunstenaars. Deze zijn los van de techniek chronologisch geordend. Er zitten ook andersoortige dan rotterdamse groepsexposities bij, maar individuele exposities zijn gevoegd bij de individuele kunstenaarsdocumentatie,indien die er is. In de periode 1973-1975 werd er meestal op glimmend dikker papier gedrukt. Men keert daarna naar het oude papier terug, maar i.i.g. vanaf 1977 is er weer, maar dan incidenteel, sprake van weer één keer ander papier voor een andersoortige expositie en één keer een andere vormgeving op een gevouwd A4. In enkele gevallen moest en kon ik de expositie m.b.v. informatie op internet dateren, omdat er geen datum op gedrukt stond.

Er resteert nog documentatie van anoniem en ongedateerd werk of dito expositie, die qua vormgeving met minimaal andere formaten wel bij deze documentatie aansluit. Of deze documentatie nu er echt bij hoort is dus niet duidelijk. Wie het herkent mag zich melden, via mijn profiel of onderstaand reactievak.

Daarnaast nog drukwerk van overige Rotterdamse exposities, die i.i.g. niet past binnen de behandelde uniforme documentatie, omdat het uitnodigingen betreft, het formaat afwijkt en ook gerelateerd is aan andere dan de twee genoemde locaties of uitging van privé initiatieven. Ik heb deze toegevoegd, omdat ik u ze niet wil onthouden.

Het resultaat wat ik hier presenteer is naar ik aanneem niet compleet.

Als u meer weten over de genealogie van de familie van de kunstenaars, volg dan de link naar het GENI PROJECT WILLEM DE KOONING ACADEMIE.

Diederik Mooij

P.S. Ik ben klaar met scannen van de kunstenaars, alleen tentoonstellingen nog doen. Tot later! De tekst is aan verandering onderhevig tot ik echt klaar ben.

Naar Kunsthandel de Brug
Naar Kunstatelier de Stroom
Naar Kunstdocumentatie Henk Mooij


Il Grande Miracolo door Marino Marini, naast expositieruimte Kunstzaal Zuid, 1973, foto D.Mooij, 11 jaar

de Doelen voorjaar 1974, foto D.Mooij, 11 jaar

Geen opmerkingen:

Een reactie posten